Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η Εταιρεία ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία και γνώση της στον χώρο των επενδύσεων σε ακίνητα. Το επιτελείο των συμβούλων και μηχανικών της είναι διαθέσιμο να εξετάσει, να καθοδηγήσει και να στηρίξει κάθε επενδυτική και επιχειρηματική κίνηση, θέτοντας γερές και αξιόπιστες βάσεις σε κάθε νέα αρχή.