Μελέτη

Η Εταιρεία ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο design, τον σχεδιασμό και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη, εκπονεί μελέτες υψηλών αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων, με ιδιαίτερες κάθε φορά προδιαγραφές. Το μελετητικό της τμήμα έχει στελεχωθεί προσεκτικά, τόσο από αρχιτέκτονες, με ισχυρό δημιουργικό background στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και από μηχανικούς με πολύτιμη εμπειρία στο χώρο της κατασκευής.

Το τμήμα μελετών προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πελατών: επιχειρηματίες με έργα ειδικών προδιαγραφών, επαγγελματίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις, και ιδιώτες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους χώρο. Η Εταιρεία ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ ,μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή νοσοκομείων, σχολικών κτιρίων, βιομηχανικών και εμπορικών χώρων, κτιρίων γραφείων, τραπεζών, κατοικιών, στην ανακατασκευή υφιστάμενων κτιρίων και στην παροχή τεχνικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία ΚΟΜΕΤ ΑΤΕ έχοντας καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης στο σχεδιασμό και την κατασκευή ιδιωτικών έργων υψηλών προδιαγραφών, αντιμετωπίζει κάθε έργο σαν άρτιο σύνολο και στοχεύει στην αρμονική μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Ανταποκρίνεται με επιτυχία σε προκλήσεις και ειδικά θέματα, προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες και εξελίσσεται διαρκώς.

Υπηρεσίες

Οι παρακάτω υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν είτε μια συνολική διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, από την σύλληψη έως την ολοκλήρωση του, είτε αυτόνομα, αποσπασματικά στάδια σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.

  • Αρχιτεκτονική προμελέτη 

 Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης και τρισδιάστατης απεικόνισης του σεναρίου με χρήση ψηφιακών μέσων.

  • Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη       

Πλήρης εξέλιξη της αρχιτεκτονικής πρότασης στην οριστική της μορφή με την άμεση και διαρκή συνεργασία πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται η εκπόνηση των στατικών, μηχανολογικών και ενεργειακών μελετών όπως επίσης και η μελέτη φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

  • Έκδοση αδειών

 Σύνταξη φακέλου έργου και διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών.

  • Μελέτη εφαρμογής

Επιλογή των κατάλληλων υλικών και τεχνολογιών, καταγραφή προδιαγραφών και εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων, λεπτομερειών και τευχών για την άρτια υλοποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την κλίμακα κάθε έργου.

  • Επίβλεψη κατασκευής

Πλήρης επίβλεψη και οργάνωση της κατασκευής του έργου.