«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ» ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ

1. Αίτηση-Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας κατοικίας.
 
2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση - Έγκριση αίτησης ενδιαφερόμενου – Εκταμίευση προκαταβολής.
 

3. Υλοποίηση παρεμβάσεων.

4. Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.

5. Προσκόμιση δικαιολογητικών στην Τράπεζα. Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.